Indhold:
500 ml.
Kort beskrivelse

Æblerne til Egebjerg Most bliver samlet ind fra haverne i Egebjerg og omegn i Odsherred og lagt i trækasser. Hver kasse indeholder 300 kilo æbler og har ligget lagret i et kølerum hos Sidinge Gårdbutik kun to kilometer fra Egebjerg.

Varekategorier: ,

48,00 DKK

»Det var ærgerligt, at æblerne faldt ned af træerne i alle haverne, og at ingen magtede at samle dem op. De lå bare og rådnede op. Så vi spurgte, om folk ville samle dem ind til os. Eller også tilbød vi, at vi selv kom ud og hentede æblerne«, fortæller Morten Hylleberg i et interview til Politikken.  Og således startede projektet, der fik navnet Egebjerg Most.

Æblerne blev i efteråret 2013 samlet ind fra haverne i Egebjerg og omegn i Odsherred og lagt i trækasser. Hver kasse indeholder 300 kilo æbler og har ligget lagret i et kølerum hos Sidinge Gårdbutik kun to kilometer fra Egebjerg. Det første år i 2013 blev der samlet og plukket et par ton æbler, og sidste år blev høsten næsten fordoblet. Så i år bliver det til cirka 2.800 flasker med hver 75 centiliter æblemost.

Det at samle æblerne var hvad Morten Hylleberg og andre ligesindede gjorde, da de stiftede andelsvirksomheden Egebjerg Landsbyvirksomhed (ELV) for godt to år siden. Som det hedder i formålsparagraffen: »En socialøkonomisk virksomhed, som vil agere fødselshjælper for iværksættere og ildsjæle i Egebjerg og omegn«. »Vi er en kuvøse for iværksættere. Folk kan begynde her, og hvis projektet vokser, kan de gå ud igen og stifte deres egen virksomhed. Det vigtigste er, at der bliver skabt aktivitet og arbejdspladser her i lokalområdet«, siger Morten Hylleberg, som er ulønnet direktør i landsbyvirksomheden.

Selve produktionen og tapningen af saften foregår i Sidinge Gårdbutik, hvor Mogens Bentsen, har lånt sit produktionsrum ud til de frivillige fra Egebjerg. Selv om Egebjerg Most kun er i opstartsfasen, giver produktionen overskud. Omkring 25 procent af indtægten går til Egebjerg Landsbyvirksomhed, der tager sig af regnskab og praktiske udgifter.

Produktionen fra gang til gang smager forskelligt, afhængig af hvilke æbler der benyttes. Har du for mange æbler så kontakt Morten på 299 399 30